Olieverf

Buizerd

Deze prachtige vogel ziet men vaak op een weipaal of lantaarnpaal zitten. Deze meest voorkomende roofvogel van Nederland leeft van muizen en konijnen. Maar ook wordt gejaagd op kikkers, amfibiën en jonge vogels. Meestal heeft deze vogel een bruine rug en een iets lichter gekleurd onderlijf. De buizerd is meestal te vinden in en bij bossen met heide en boerenland als afwisseling. Wanneer de buizerd zich hoog in de lucht met brede vleugels voort beweegt, en je luistert goed, dan kun je vaak de karakteristieke roep duidelijk horen. Handjes te luister aan de oren is dan niet nodig…

Kunstwerk
Formaat: 55×45 cm
Materiaal: MDF 12mm
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Eekhoorn

De eekhoorn is een graag gezien gast in tuin, park en bos. Vaak wordt dit prachtige diertje ook gewone- of rode eekhoorn genoemd. In de bossen beweegt de eekhoorn zich als een echte acrobaat door de bomen en rent en springt van tak naar tak. Met gemak beweegt de eekhoorn zich ook langs boomstammen. Opvallend zijn de grote pluimstaart en de pluimoren. Men ziet ze in loof- en naaldbossen. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit boomzaden als noten, eikels en kegels van naaldbomen. Als aanvulling is de eekhoorn ook dol op jonge knoppen, bladeren, paddenstoelen, rupsen, vogeleieren en jonge vogels. Niet altijd de goedzak dus …

Kunstwerk
Formaat: 55×45 cm
Materiaal: MDF 12mm
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Hermelijn

De hermelijn is een schuw diertje. Het laat zich zelden zien. Het behoort tot de marterachtigen. Het heeft een lange zware staart met een zwarte pluimpunt. De rug is bruin en de buik is wit. In de wintermaanden kleurt de vacht geheel wit. Dikwijs wordt de hermelijn aangezien voor een wezel (en omgekeerd). Dit kleine dier is zowel overdag als ‘s nachts actief. Prooidieren zijn woelmuizen, ratten en konijnen. De prooidieren kunnen groter zijn dan de hermelijn zelf. Oppassen dus…

Kunstwerk
Formaat: 55×45 cm
Materiaal: MDF 12mm
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Kiviet

De kievit is een weidevogel die steeds minder voorkomt in Nederland. De eieren van de vogel mogen niet meer “geraapt” worden. Hier zie je de moedervogel met enkele jonge kieviten. Prachtig toch. De vogel is makkelijk te herkennen aan de de kuif, zwart-witte verenkleed en brede vleugels. Regenwormen, larven, insecten en spinnen zijn onderdelen van het voedsel. Het nest van de kievit is een kuiltje in de grond en is bekleed met strootjes. De eieren zijn groenig met zwarte vlekken. Het leggen van eieren begint al in maart. De nesten worden tegenwoordig beschermd…

Kunstwerk
Formaat: 55×45 cm
Materiaal: MDF 12mm
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Wild konijn

Het wilde konijn leeft in het wild altijd in groepsverband en kunnen daarom sociale dieren worden genoemd. De groepen bestaan altijd uit meer vrouwen (voedsters) dan uit mannen (rammelaars). Konijnen hebben een strikte rangorde. De onderzijde van de staart is wit. Dit is omdat ze elkaar dan goed kunnen volgen in de schemering. In hun leven staat het hol centraal. Ze gaan nooit ver van hun hol weg. Konijnen kunnen een gangenstelsel graven tot wel drie meter onder de grond en tot veertig meter lang. Ze worden al op jonge leeftijd vruchtbaar en dat is dan het hele jaar door. Het konijn heeft als voedsel veelal uit gras, planten, schors, twijgen van jonge scheuten. Ook wortelen, groenten en kool lust het konijn graag…

Kunstwerk
Formaat: 55×45 cm
Materiaal: MDF 12mm
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Mussen

Mussen kennen wij in onze omgeving in twee soorten; de huismus en de ringmus. De huismus is te herkennen aan de kop met het grijze petje met roodbruine flapjes. De ringmus heeft een bruine kop en licht getinte wangen. Huismussen houden zich graag op bij woningen en boerderijen en in “rommelig” ingedeelde tuintjes. `het voedsel bestaat uit zaden, granen, insecten, bloemknoppen, brood, bessen en nog meer… De ringmus is graag op meer open vlaktes, cultuur landschappen, bouwland en minder in een dorpse omgeving. Zij eten voornamelijk granen, zaden en insecten. Er wordt tegenwoordig op verschillende manieren gezorgd voor onderdak en nestgelegenheid voor de mussen…

Kunstwerk
Formaat: 55×45 cm
Materiaal: MDF 12mm
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Winterkoninkje

Het winterkoninkje is een heel klein vogeltje. Dit vogeltje is direct te herkennen aan de opstaande en wippende staart. Het verenkleed is bruinig met grijs. De grijze wenkbrauwstreep valt op. Het houdt zich op bij bosjes en heggen om snel dekking te kunnen vinden bij onraad. In de bossen bouwt het een nest op een hoogte van zo’n anderhalve meter. Het nest is rond van vorm met een kleine ingang aan de voorkant. Ze zoeken het voedsel tussen het struikgewas en dicht bij/op de grond. De fijne snavel leent zich goed voor het eten van insecten, rupsen, spinnetjes, larven en natuurlijk ook zaadjes. Het vogeltje is zo klein dat men goed moet kijken om het te zien. Het is een druk beestje en een lust voor het oog in uw tuin…

Kunstwerk
Formaat: 55×45 cm
Materiaal: MDF 12mm
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Vechtende buizerds

Het komt vaker voor dat twee vogels met elkaar gaan vechten om een plekje of om voedsel. De buizerd is zo’n vogel die een gevecht niet uit de weg gaat. Op het hiernaast afgebeelde kunstwerk vechten twee buizerds om een zitplekje, de weipaal. De paal wordt ook gebruikt om uit te kijken naar een prooi. De buizerd is een roofvogel jaagt op woelmuizen, een jonge vogel, kevers of konijnen. Deze vogel jaagt met een snelle vlucht vanaf een zitplaats laag boven de grond…

Kunstwerk
Formaat: 43×60 cm
Materiaal: Linnen board
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Fruit

Het kunstwerk dat u hiernaast ziet afgebeeld laat een tafereel zien met fruit. Het is een stilleven vol kleuren en vormen. Fruit leent zich goed om afgebeeld te worden door de vorm, structuur, kleur en karakter. Als kunstschilder en tekenaar kun je een eigen beeld scheppen van de gedachten die op dat moment binnenkomen. Zo kan het tafereel voor een ieder een andere betekenis en ervaring oproepen…

Kunstwerk
Formaat: 25×30 cm
Materiaal: MDF 12mm
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Kaktussen

Het kunstwerk dat u hiernaast ziet afgebeeld laat een tafereel zien met kaktussen. Ook dit is een stilleven met veel karakter. De simpel ogende kaktus is eigenlijk een plant met vele vormen en structuren. Zo kan het werken met deze planten binnen een stilleven, het tafereel een eigen leven laten leiden. De kaktus als groepsnaam is er in vele vormen en een diversiteit aan uiterlijke aanzichten. Prachtig om naar te kijken ook…

Kunstwerk
Formaat: 21×56 cm
Materiaal: MDF 12mm
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Damherten

Herten zijn bewoners van het bos. Men haalt herten en reeën vaak door elkaar… is dat een hert of is het toch een ree? Het grootste hert van Nederland is het edelhert. De mannelijke dieren dragen een gewei en worden herten genoemd en de vrouwelijke dieren noemt men hindes. Ook bekend is het damhert. Deze is kleiner dan het edelhert maar worden ook hert en hinde genoemd. Deze soort heeft witte stippen op de rug en men ziet ze veelal in “hertenkampen”.
Het ree is het kleinste hertensoort in ons land. De mannelijke dieren dragen ook een gewei en worden reebokken genoemd. Het vrouwelijke dier noemt men reegeit. Goed kijken dus…

Kunstwerk
Formaat: 70×50 cm
Materiaal: Linnen board
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Stoel

Het tafereel hiernaast laat een stilleven zien met een oude rieten stoel. Een argrarisch uitstraling door de “boerenkiel” die over de stoelrug is gedrapeerd. Men ziet in gedachten die boer al genieten van een welverdiend middagdutje. De andere voorwerpen completeren het tafereel en zijn een aanvulling van hetgeen waar het om draait… de stoel. Vele kleuren en de karakteristieke vormen brengen het kunstwerk tot leven. Rust straalt uit en men dwaalt weg naar die boer die in een diepe slaap zijn dag nog eens beleeft…

Kunstwerk
Formaat: 45×60 cm
Materiaal: Linnen board
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Waterloop Baarschot

Door de prachtige dorpskern Baarschot loopt de Reusel maar ook zijstroompjes meanderen door het landschap. Deze waterlopen zijn een positieve invulling van het landschap. Het geeft vele dieren een heem en zorgt voor een goed leefmilieu voor flora en fauna. Deze meerkoeten maken hiervan deel en voelen zich als een koning zo rijk in dit Baarschotse landschap. Kom en kijk, geniet en maak er ook deel van uit…

Kunstwerk
Formaat: 50×40 cm
Materiaal: Linnen board
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Winterlandschap

Dit winterlandschap is ook een Baarschot tafereel. Het Baarschotse landschap is mede bekend door de bomen en de plek zoals op dit kunstwerk afgebeeld. De boom die het dichtst gesitueerd is binnen dit kunstwerk staat bekend als de “stierenkop”. Wanneer men naar de boom kijkt, staande op een speciale plek, ziet men met enige verbeeltenis de kop van een stier. In de natuur komen meer van deze vormen voor waarin men “iets kan zien”. Prachtig om zoiets te mogen ontdekken…

Kunstwerk
Formaat: 60×50 cm
Materiaal: Linnen board
Techniek Olieverf
Te koop / for sale


Tulpen

Deze tulpen zijn op abstracte wijze gevisualiseerd. Het is een indruk van een bepaald gevoel, op een bepaald moment. Tulpen zijn geliefde bloemen. Allerlei kleuren en ook meerdere vormen geven deze bloem een eigen karakter…

Kunstwerk
Formaat: 60×80 cm
Materiaal: Schilderdoek
Techniek Olieverf / Acryl
Te koop / for sale