Tekenpen

Kerkpaadje

Dit paadje loopt langs boerderij Molenstraat 12 te Diessen. Wanneer de Diessense inwoners vanuit deze richting naar de kerk liepen, was dit paadje een geliefde route. Het was waarschijnlijk een binnendoor route zodat men minder ver hoefde te lopen. Vandaar dat dit paadje in de volksmond deze naam heeft gekregen…

Kunstwerk
Formaat: 20×30 cm
Materiaal: Tekenpapier
Techniek Tekenpen
Te koop / for sale


Willibrorduskerk Diessen

In 1161 stond op deze plek een houten kapel. In 1232 werd de kerk overgenomen door de Norbertijnen van de Abdij van Tongerlo. Omstreeks 1400 werd het huidige priesterkoor gebouwd op de plaats van de voormalige kapel, en omstreeks 1450 het schip. De bouw van het dwarspand en de toren begon omstreeks 1500, maar pas in 1545 werd het een parochiekerk. Deze werd in 1556 aan de heilige Wilibrordus gewijd. Deze kerk staat nu met de spitse toren hoog boven hetDiessense landschap te pronken. Naast de kerk bevindt zich de prachtige Willibrordusput. Aan het water hiervan schreef men vroeger genezende kracht toe met betrekking tot de Engelse ziekte. De put is onlangs gerestaureerd en een nieuwe putdeksel is geplaatst. Wanneer men in de put naar beneden kijkt, ziet men de vorm van de putdeksel als een vorm van licht…

Kunstwerk
Formaat: 20×30 cm
Materiaal: Tekenpapier
Techniek Tekenpen
Te koop / for sale


Dokfastraat Diessen

De Docfastraat in Diessen is geïnspireerd op een akte uit 712 of 713. De priester Docfa omschrijft daarin de bezittingen die ene Engelbert schenkt aan de Heilige Willbrordus. Het betreft een aantal goederen in Eersel en “in loco Deosne casatum unam et mancipium cum uxore et infantibus” (een hoeve met horige, vrouw en kinderen te Diessen). ‘Deosne’ is op enig moment echter ten onrechte ook gelezen als ‘de Osne’, ofwel te Oss. In die plaats was men destijds juist hartstochtelijk op zoek naar een historische grondslag voor de levendige Osse Willibrordusverering, compleet met eeuwenoud Willibrordusputje. Een Docfalaan plus een nabijgelegen Willibrordusweg, St. Wilpertslaan en Aengelbertlaan waren het gevolg.
Bij het putje werd een herdenkingssteen geplaatst met de tekst: “Hier doopte Willibrord in 712 toen hij verwijlde bij priester Docta.” Niet alleen de naam van de priester was fout geschreven, inmiddels is duidelijk dat de akte in Diessen en niet in Oss moet worden gelokaliseerd. Op het informatiebord ter plaatse wordt dit keurig toegelicht (uit “Een straatje om”, geschreven door Wil Vennix)…

Kunstwerk
Formaat: 32×20 cm
Materiaal: Tekenpapier
Techniek Tekenpen
Te koop / for sale


Heilig Hartbeeld Diessen

Het beeld is namens de parochianen aangeboden door burgemeester Gerardus Nijssen, ter gelegenheid van het zilveren priester-
jubileum van pastoor Henricus van Enschot (op 1 juni 1926). Het beeld is gemaakt door beeldhouwer Jan Custers. Op 10 oktober 1926 werd het beeld geïntroniseerd aan het Laarplein. Het werd later verplaatst naar de huidige locatie.
De pastorie en deze muur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen een geheel.Met de verjaardag van koningin Wilhelmina
(31 augustus) in 1941 was er ook in Diessen symbolisch verzet. Op veel plekken schilderde men anti-Duitse en pro-Oranje teksten.
Zo ook op deze muur.
De pastorie (op de achtergrond getekend), is een erkend rijksmonument vanwege haar gaafheid, architectuur en cultuurhistorische waarde. Het gebouw dateert uit het begin van de 19de eeuw en is recent in zijn oude glorie hersteld…

Kunstwerk
Formaat: 30×20 cm
Materiaal: Tekenpapier
Techniek Tekenpen
Te koop / for sale


Klooster H. Theresia Diessen

Maria Theresia van Wetten, huishoudster bij pastoor J.F. Boeren, liet bij haar dood in 1873 fl. 10.000,- na voor een liefdegesticht. Het klooster kreeg haar naam en werd in 1888 gebouwd door architect Goyarts uit Tilburg. Het kwam tot stand dankzij verdere bijdragen van de bevolking en de gemeente. Het klooster is in 1985 opgeheven en vrijwel meteen na het vertrek van de zusters gesloopt. Het torentje van de kapel heeft weer een prominente plaats in het dorp gekregen. Op de plaats waar het klooster stond is De Eenhoorn gebouwd….

Kunstwerk
Formaat: 35×18 cm
Materiaal: Tekenpapier
Techniek Tekenpen
Te koop / for sale


Vergezicht Diessen

Dit vergezicht zag men jaren geleden als men richting de Waterstraat en Hilvarenbeek keek. Inmiddels kan dat niet meer doordat er woningen zijn gebouwd. Door de steeds veranderende landschappen ziet men nu wel andere vergezichten maar dat wil niet zeggen dat die minder mooi en indrukwekkend zijn. Het één gaat verloren, het ander komt er voor terug. In het algemeen is Diessen een mooi dorp en ligt midden in een prachtig Brabants landschap…

Kunstwerk
Formaat: 30×13 cm
Materiaal: Tekenpapier
Techniek Tekenpen
Te koop / for sale


Vergezicht met Reusel in Baarschot

Dit vergezicht is gemaakt in Baarschot. De stroom de Reusel slingert zich hier door het landschap. De weilanden er omheen worden hierdoor verrijkt met tal van dieren, planten en insecten. De Reusel heeft een functie van natuurwater en viswater. Om de situatie van de Reusel te verbeteren is men gestart met het project “Beekherstel Reuseldal”. Met dit project moet de Reusel weer de ruimte krijgen en wordt het beekdal weer herkenbaar gemaakt in het landschap. Dit resulteert in meer ruimte voor het water en voor de natuur. Er zal plaats zijn om overtollig water tijdelijk op te vangen, er komen poelen voor amfibieën en bosjes en houtwallen waardoor dieren zich ook makkelijker kunnen verplaatsen. Bovendien is er door het aanleggen van meerdere wandelpaden ook meer mogelijkheden voor recreatie in de omgeving….

Kunstwerk
Formaat: 30×13 cm
Materiaal: Tekenpapier
Techniek Tekenpen
Te koop / for sale


Stuw te Haghorst

In 1794 ontstonden de eerste plannen voor een kanaal dat Tilburg en Eindhoven zou verbinden met de Maas. In 1910 is men echter pas gaan graven. Op 16 september 1916 meerde het eerste schip aan in Tilburg. Maar het duurde nog enkele jaren (tot 1923) voordat het kanaal voltooid werd. Bij het graven moesten enkele sluizen en stuwen worden geplaatst om het water op peil te kunnen krijgen en houden voor de scheepvaart. Er kwam een sluis met stuw in Haghorst. Bij de stuw kwam een pompgebouw. Met enorme machines werd het water opgepompt. Door de ontwikkelingen op gebied van milieu en energie is besloten om dit gebouw met de enorme machines met een nieuwe functie te verrijken. Men is druk bezig met de ombouw tot turbine die in plaats van water in het kanaal te pompen, stroom gaat leveren aan circa dertig huishoudens…

Kunstwerk
Formaat: 23×25 cm
Materiaal: Tekenpapier
Techniek Tekenpen
Te koop / for sale