Kleurenkiezer / Farbauswahl / Color Picker

Speciaal voor airbrushen…

Tijdens het geven van cursussen airbrushen krijg ik vaak vragen over het mengen van kleuren. Het antwoord daarop is afhankelijk van de gewenste kleur of tint. Om deze snel te kunnen verkrijgen door menging van enkele bestaande kleuren, is enige kennis van “het lezen van een kleur” zeer belangrijk.
Hiermee bedoel ik dat je ziet hoe kleuren zijn samengesteld en ook het gevoel of de kleur een warm of koel karakter in zich heeft. Dan kun je sneller de gewenste kleur maken door meteen de juiste basiskleuren voor het mengen te kiezen.

Deze kleurenkiezer is een ideaal hulpmiddel bij het mengen van kleuren. Het is een verzameling van kleuren en tinten die het gehele spectrum van de kleurencirkel in zich heeft. De kleuren en tinten in deze kleurenkiezer zijn een optische weergave van de werkelijke kleuren. De airbrushverf die ik bij de cursussen meestal gebruik, de Aero Color Professional van Schmincke, is als basis gekozen voor het mengen van de kleuren en het creëren van de lichtere tinten.
Het biedt de mogelijkheid tot het mengen van kleuren zonder te veel verf te verbruiken en tevens is het tijdbesparend. Doe er je voordeel mee!

Ook jij kunt binnenkort in het bezit komen van deze kleurenkiezer voor de airbrusher. De kiezer is te bestellen via het bestelformulier.
Kosten: € 110,-

Heel veel plezier met deze kleurenkiezer…

De kleurenkiezer is een uitgave van het Airbrush Atelier en niet van de Firma Schmincke!
Wel heeft de firma Schmincke mij het fiat gegeven om hun naam bij de gebruikte verf te vermelden.

 

Farbauswahl

Spezielle Airbrush-Farben…

In meinen Airbrush Kursen bekam ich oft Fragen zum Mischen von Farben. Die Antwort darauf ist abhängig von der gewünschten Farbe oder Farbton. Um den gewünschten Ton schnell aus bestehenden Farben zu mischen zu können, ist es sehr wichtig, dass man das Wissen hat um „Farben lesen zu können“. Hiermit meine ich, dass man sieht, wie die Farben zusammengestellt sind und ein Gefühl dafür hat ob eine Farbe einen warmen oder einen kühlen Charakter in sich hat. Nur dann kann man schneller die gewünschte Farbe mischen indem man die richtigen Basisfarben wählt.

Dieser Farbauswahl ist ein ideales Hilfsmittel zum Mischen von Farben. Er enthält eine Sammlung von Farben und Farbtönen die das gesamte Spektrum des Farbkreises in sich hat. Die hier gezeigten Farbtöne sind eine optische Wiedergabe der wirklichen Farben. In meinen Airbrush Kursen verwende ich meistens die Farben „Aero Color Professional“ von Schmincke als Basis zum Mischen der Farben und um hellere Töne zu kreieren.
Der Farbauswahl bietet die Möglichkeit, Farben zu mischen ohne zu viel Farbe zu verbrauchen und es ist auch zeitsparender. Probieren Sie es mal!

Auch Sie können ab sofort mit dem Farbenwähler für Airbrush arbeiten. Er ist zu bestellen über das Bestellformular.
Kosten: € 110,-

Diese Farbauswahl ist van der Airbrush Atelier und nicht von der Firma Schmincke.

 

Color picker

Specially for airbrushing…

During mij Airbrush-courses I often get questions about mixing colours. The answer is often dependent upon the desired colour or shade. To get these swiftly by mixing existing colours acquires some knowledge of the reading of a colour.
With this I mean that you have the skill to see how colours are composed and also the feel whether the colour has a warm or cool character. So you will be faster in making the right colour by simply choosing the exact basic colours for mixing.

This colour picker is an ideal tool for mixing the right colours. It is a gathering of colours and shades which have in themselves the whole spectrum of the colour-circle. The colours and shades in this colour picker are an optical representation of the actual colours. The airbrush paint which I usually use in my courses, The Aero Colour Professional by Schmincke, was chosen as the base for mixing the colours and creating the lighter shades.
It offers the possibility to mixing colours without using too much paint and at the same time it will be time saving. Use it to your own advantage.
Soon, you can also own this colour picker for the air-brusher. It can be obtained via the order form.
Cost: € 110,-

Have a lot of fun with this colour picker…

 

                    

 

Met kleurrijke groet / Mit freundlichen Grüßen / Best regards,

Ton Derks
Airbrush Atelier